เมื่อสั่งซื้อโก๋แก่ชนิดใดก็ได้ครบ 500 บาทขึ้นไป ส่งฟรี! ทั่วไทย

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด
               บริษัทเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการทุกคน ข้อมูลของท่านจะได้รับความปลอดภัยในการทำธุรกรรมใดๆกับบริษัท ดังนั้นข้อมูลต่างๆของท่านที่ให้ไว้จะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทและผู้สนับสนุนเท่านั้น บริษัทและผู้สนับสนุนจะดำเนินการตามมาตรฐานที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนป้องกันไม่ให้มีการนำข้อมูลไปใช้โดยมิชอบ

               นโยบายนี้จะอธิบายถึงวิธีที่บริษัทปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ (“ไซต์”) แอปพลิเคชั่นมือถือหรือโซเชียลมีเดีย (“แอป”) และบริการอื่นๆที่บริษัทรวมลิงก์ที่ได้รับอนุญาตหรือการอ้างอิงถึงนโยบายนี้ (“รวมกันเรียกว่า “บริการ”) 

               นโยบายความเป็นส่วนตัวตามที่ปรากฏด้านล่างนี้ ใช้บังคับกับบัญชีผู้ใช้บริการและข้อมูลต่างๆของท่าน เพื่อให้ท่านทราบอย่างชัดเจนว่า บริษัทและผู้สนับสนุนใช้ข้อมูลของท่านอย่างไรและวิธีการที่ท่านสามารถใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามที่ท่านได้ให้ไว้กับทางบริษัท มีดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
               1.ข้อมูลระบุตัวตนและข้อมูลการติดต่อ กล่าวคือ บริษัทจะรวบรวมชื่อและที่อยู่ของท่านหากท่านลงทะเบียนบนไซต์หรือแอปของบริษัท บริษัทอาจรวบรวมหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของท่าน บริษัทยังรวบรวมตัวระบุออนไลน์ ตัวอย่างเช่นหากท่านมีส่วนร่วมกับบริษัทผ่านไซต์หรือแอป บริษัทอาจรวมรวบตัวตนระบุผู้ใช้ไซต์หรือแอปของท่าน
               2.ข้อมูลการชำระเงิน หากท่านซื้อสินค้ากับบริษัท หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท บริษัทจะรวบรวมข้อมูลการชำระเงินของท่าน รวมถึงหมายเลขบัตรเครดิตของท่าน
               3.ข้อมูลที่ท่านส่งหรือจัดหาหรืออนุญาตให้บริษัทรวบรวม บริษัทจะรวบรวมข้อมูลที่ท่านได้โพสต์ในพื้นที่สาธารณะบนไซต์หรือแอปของบริษัท ซึ่งรวมถึงความเห็นและวีดีโอหรือภาพถ่าย นอกจากนี้บริษัทยังจะรวบรวมข้อมูลอื่นๆที่ท่านอาจให้กับบริษัทหรืออนุญาตให้บริษัทรวบรวม
               4.ข้อมูลเกี่ยวกับประชากรและความสนใจของท่าน บริษัทจะรวบรวมข้อมูลประชากร กล่าวคือ ข้อมูลเกี่ยวกับเพศและอายุ และไลฟ์สไตล์ความสนใจต่างๆของท่าน
               5.ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายอีเล็กทรอนิกส์รวมถึงข้อมูลอุปกรณ์และการใช้งาน บริษัทจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้ซึ่งบริษัทอาจตรวจสอบว่าท่านมาจากไซต์ใด บริษัทอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบการปฏิบัติการของท่านเกี่ยวกับข้อมูลผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตรวมถึงตัวระบุอุปกรณ์อื่นๆ เช่น ตัวระบุอุปกรณ์เคลื่อนที่ และรวมถึงการรวบรวมข้อมูลของท่านเกี่ยวกับการใช้บริการของบริษัทซึ่งรวมถึงการใช้เทคโนโลยีการติดตาม เช่น คุกกี้พิกเซลแท็กและคุกกี้แฟลช 
               6.ข้อมูลตำแหน่ง บริษัทจะรวบรวมและประมวลผลข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ของท่าน โดยการใช้เทคโนโลยี อาทิเช่น GPS หรือ WiFi รวมถึงข้อมูลตำแหน่งอุปกรณ์มือถือของท่าน เพื่อระบุตำแหน่งเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการนำเสนอกิจกรรมหรือแคมเปญใดๆต่างๆ
               7.ข้อมูลการสมัครงาน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพหรือการจ้างงานและข้อมูลการศึกษา บริษัทจะรวบรวมข้อมูลดังกล่าวหากท่านได้สมัคงานกับบริษัท ข้อมูลนี้อาจรวมถึงประวัติการศึกษา , ทักษะการทำงานและคุณสมบัติตำแหน่งงาน  
               8.ข้อมูลประวัติการใช้งาน บริษัทจะรวบรวมข้อมูลที่ท่านได้เข้ามาใช้แอปและไซต์ของบริษัทเพื่อทำกิจกรรมใดๆกับบริษัท
               9.ผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทใช้และเก็บข้อมูลส่วนตัว ที่ผู้ใช้บริการให้ไว้กับบริษัทเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์นำเสนอข่าวสารหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
               1.การรวบรวมข้อมูลโดยตรงจากท่าน บริษัทจะรวบรวมข้อมูลจากท่านเมื่อท่าน
                       1.1 ลงทะเบียนบนเว็บไซต์หรือแอปของบริษัท
                       1.2 ซื้อสินค้ากับบริษัท
                       1.3 เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของบริษัท
                       1.4 ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารทางอีเมล์หรือการแจ้งเตือนอื่นๆของบริษัท
                       1.5 เข้าร่วมโปรโมชั่นต่างๆ เช่น การแข่งขันหรือการชิงรางวัล
                       1.6 กรอกแบบสำรวจ
                       1.7 การสมัครงาน
                       1.8 ติดต่อบริษัทผ่านทางไซต์หรือแอปหรือติดต่อกับทีมงานลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัท     
               2.การรวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือติดตาม บริษัทอาจใช้เครื่องมือติดตาม เช่น คุกกี้เบราว์เซอร์และรหัสอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อรวบรวมข้อมูลเมื่อท่านได้ใช้บริการดังกล่าวของบริษัท
               3.การรวบรวมข้อมูลจากบุคคลที่สามที่ได้แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับท่านให้แก่บริษัท กล่าวคือ พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทอาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านแก่บริษัท และบริษัทอาจได้รับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทางการค้า เช่น ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับผู้ซื้อและความชอบของพวกเขา แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านแก่บริษัท และบริษัทอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการโต้ตอบของท่านเกี่ยวกับการโฆษณาของบริษัทบนไซต์ของบุคคลที่สาม
              4.การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ กล่าวคือ บริษัทอาจรวบรวมข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวมแบบออฟไลน์กับข้อมูลที่บริษัทรวบรวมทางออนไลน์ รวมถึงข้อมูลที่รวบรวมไว้ในไซต์ของบุคคลที่สามและไซต์โซเชียลมีเดียและข้อมูลในอุปกรณ์ต่างๆเช่นคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มือถือ ซึ่งบริษัทอาจรวบรวมข้อมูลจากบุคคลภายนอกเข้ากับข้อมูลที่บริษัทมีอยู่แล้ว บริษัทอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อสร้างการอนุมานเกี่ยวกับท่านและเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ 

วิธีการใช้ข้อมูล
               1.การใช้ข้อมูลเพื่อให้บริษัทสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้กับท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อตอบคำถามของท่านหรือเพื่อให้ท่านเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของบริษัท และเพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อให้กับท่าน บริษัทอาจติดต่อท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านร้องขอ
               2.การใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทจะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของท่านเกี่ยวกับไซต์และแอปรวมถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัท ซึ่งบริษัทอาจใช้ข้อมูลที่ท่านให้ไว้หรือที่พันธมิตรบุคคลภายนอกมอบให้บริษัทเพื่อปรับแต่งประสบการณ์ของท่าน รวมไปถึงการนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติเพื่อปรับปรุง การทำกิจกรรมการตลาดในรูปแบบต่างๆ หรือกิจกรรมอื่นที่อยู่ภายใต้การดูแลของผู้สนับสนุนให้ดียิ่งขึ้น 
               3.การใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด กล่าวคือ บริษัทอาจส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และข้อเสนอคุณสมบัติหรือการอัปเดตข้อมูลต่างๆให้แก่ท่าน บริษัทอาจใช้ข้อมูลของท่านเพื่อแสดงโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และข้อเสนอต่างๆ โฆษณาเหล่านั้นอาจปรากฏบนแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามซึ่งอาจรวมถึงโซเชียลมีเดีย สิ่งเหล่านี้อาจเป็นผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอของบริษัทเองหรือเป็นของบุคคลที่สามหรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทคิดว่าท่านน่าสนใจ ซึ่งบริษัทอาจให้ข้อมูลแก่ท่านผ่านทางอีเมลหรือการแจ้งเตือนแบบพุช
               4.การใช้ข้อมูลเพื่อรับคำติชมจากท่านเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรมอื่นๆ บริษัทอาจติดต่อท่านเกี่ยวกับนโยบายนี้หรือข้อกำหนดการใช้งานที่โพสต์ไว้ในไซต์หรือแอปที่ท่านใช้งาน ซึ่งบริษัทอาจสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับกรณีการสั่งซื้อสินค้า,การสมัครงานหรือคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือโปรโมชั่นของบริษัท
               5.การใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย บริษัทอาจใช้ข้อมูลของท่านเพื่อปกป้องตัวท่าน , บริษัท , ไซต์และแอปของบริษัท , ลูกค้า และผู้บริโภคของบริษัท 

การแบ่งปันข้อมูล
               1.บริษัทจะแบ่งปันข้อมูลภายในกลุ่มบริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด รวมถึงบริษัทในเครือและผู้ร่วมลงทุน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต นอกจากนี้บริษัทยังอาจแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลที่สามที่บริษัทมีผลประโยชน์ในการเป็นเจ้าของหรือความสัมพันธ์ทางการค้า เช่นบริษัทอื่นที่บริษัทเราเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ที่บริษัทคิดว่าท่านน่าสนใจ
               2.บริษัทจะแบ่งปันข้อมูลกับพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทและผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก  ตัวอย่างเช่นบริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลกับพันธมิตรในการส่งเสริมการขายร่วมกัน ข้อมูลของท่านอาจถูกรวบรวมโดยทั้งบริษัทและบุคคลที่สาม ซึ่งอาจรวมถึงผู้ค้าปลีก นอกจากนี้บริษัทยังอาจแบ่งปันข้อมูลกับบริษัทอื่นที่ทำหน้าที่เป็นผู้ขายสินค้าผลิตภัณฑ์ของบริษัท หรือบุคคลที่สามที่ให้บริการในนามของบริษัท พวกเขาอาจช่วยบริษัทในการจัดส่งสินค้าหรือบริการให้กับท่าน และบริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลภายนอกที่ดำเนินการจัดทำไซต์หรือแอปของบริษัทหรือผู้ที่ดำเนินการส่งเสริมการขายของบริษัท
              3.บริษัทจะแบ่งปันข้อมูลหากบริษัทคาดว่าบริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อปกป้องบริษัท ตัวอย่างเช่น บริษัทจะแบ่งปันข้อมูลตามคำสั่งศาลหรือหมายศาลและบริษัทอาจต้องแบ่งปันข้อมูลหากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานสืบสวนร้องขอ นอกจากนี้บริษัทยังอาจแบ่งปันข้อมูลเพื่อช่วยปกป้องอันตรายต่อสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของบริษัท ,  ท่าน , ไซต์หรือแอปของบริษัท , ลูกค้าและผู้บริโภคของบริษัท รวมถึงอาจต้องแบ่งปันข้อมูลหากบริษัทกำลังตรวจสอบการฉ้อโกงที่อาจเกิดขึ้น
             4.บุคคลภายนอกอาจรวบรวมข้อมูลเมื่อท่านใช้บริการ กล่าวคือ บุคคลภายนอกที่ให้บริการโฆษณาเนื้อหาและ/หรือฟังก์ชั่นการทำงานของการบริการของบริษัทอาจรวบรวมข้อมูลจากบริการเหล่านี้ผ่านเครื่องมือติดตามเช่นคุกกี้ของเบราว์เซอร์และรหัสอุปกรณ์เคลื่อนที่ ตัวอย่างเช่นผู้โฆษณาบุคคลที่สามอาจมีอยู่ในบริการบางอย่างของบริษัทและรวมกับข้อมูลที่รวบรวมจากเว็บไซต์และบริการออนไลน์ต่างๆ
             5.บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลกับผู้สืบทอดธุรกิจของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วน กล่าวคือ หากส่วนหนึ่งของธุรกิจของบริษัทถูกขายหรือมีส่วนร่วมในการควบรวมกิจการ การขายสินทรัพย์หรือการควบรวมกิจการนั้นอาจรวมถึงข้อมูลของท่านเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมนั้นด้วย

ความเป็นส่วนตัวของเด็ก
             เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีจะไม่สามารถใช้เว็บไซต์หรือแอปหรือบริการใดๆของบริษัทได้ บริษัทจะไม่จงใจเก็บรวบรวมข้อมูล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กหรือบุคคลธรรมดาอื่นๆที่ไม่มีความสามารถตามกฎหมาย ถ้าบริษัทได้ล่วงรู้ความจริงว่า บริษัทได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี บริษัทจะลบข้อมูลนั้นทันที เว้นแต่บริษัทจะมีข้อผูกพันตามกฎหมายในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
             บริษัทพยายามอย่างยิ่งที่จะปกป้องข้อมูลของท่านจากการเข้าถึง การแก้ไขเปลี่ยนแปลง การเปิดเผย หรือการทำลาย โดยบริษัทใช้กลไกทางเทคนิคและองค์กรต่างๆเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับเว็บไซต์และแอปของบริษัทรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านควรเข้าใจว่าไม่มีระบบจัดเก็บข้อมูลหรือการส่งข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตหรือเครือข่ายสาธารณะอื่นใดที่สามารถรับประกันได้ว่าจะปลอดภัยอย่างสมบูรณ์แบบ

การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
             บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่านล่วงหน้า เว้นแต่เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เป็นการริดรอนสิทธิของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ซึ่งบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญตามที่กฎหมายกำหนด โดยจะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นนี้ ขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้ง

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อให้ท่านได้รับการบริการที่ดีที่สุด กรุณากดยอมรับเพื่อยินยอมให้เราใช้คุกกี้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ