เมื่อสั่งซื้อโก๋แก่ชนิดใดก็ได้ครบ 350 บาทขึ้นไป ส่งฟรี! ทั่วไทย
ร้านค้าออนไลน์
ช่องทางการจำหน่ายสินค้า
วิธีการชำระเงิน
การจัดส่งสินค้า
การเปลี่ยนคืนสินค้า

เงื่อนไขในการขอคืนสินค้า
            - ผู้ซื้อสามารถส่งคำขอผ่านอีเมล์ภายในระยะเวลา 7 วัน หลังจากได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว
            - หลังจากที่ผู้ขายอนุมัติการขอคืนเงินคืนสินค้า ให้คุณทำการแพ็คสินค้าที่ต้องการส่งคืนและทำการจัดส่งไปที่ผู้ขายภายในระยะเวลา 3 วัน นับตั้งแต่วันที่การขอคืนสินค้าได้รับการอนุมัติ

คุณสามารถคืนสินค้าได้เนื่องจาก
          - สินค้าชำรุด/ เสียหาย
            - จัดส่งสินค้าผิด เช่น ขนาด หรือ สีของสินค้าผิด เป็นต้น
            - สินค้าใช้การไม่ได้
            - ได้ตกลงกับผู้ขายเอง