ถั่วลิสงกรอบของเรา
ถึงแม้คุณจะมีสุดยอดทีมงานหรือเครือข่ายการตลาดกว้างขวางไกลแค่ไหน แต่ถ้าผลิตภัณฑ์ของคุณไม่ดีจริงมันก็ไม่มีประโยชน์ที่โรงงานแม่รวยเราตระหนักถึงความเป็นจริงข้อนี้ดี เราจึงใช้ทรัพยากรที่ดีที่สุดในการผลิตของเราเท่านั้น ดังนั้น ถั่วของเราจึงไม่เพียงอร่อยที่รสชาติเท่านั้น แต่ยังดีต่อสุขภาพและผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติจริงๆ
ถั่วลิสงของแม่รวยมีแหล่งที่มา 2 แห่ง คือ

1. บริษัทแม่รวยการเกษตรจังหวัดสกลนครและเกษตรกรรายย่อย บริษัทแม่รวยการเกษตรจังหวัดสกลนคร จำกัด ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการวิจัยเรื่องสายพันธุ์ถั่วลิสงเพื่อแจกจ่ายต่อให้เกษตรกร และหลังจากนั้นจึงซื้อถั่วลิสงจากเกษตรกรเหล่านั้นในราคาที่เป็นธรรม ปัจจุบันมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนี้กว่า 100 หมู่บ้าน สำหรับการปลูกเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงจะใช้วิธีการธรรมชาติและปุ๋ยชีวภาพ โดยไม่มีการใช้สารเคมีผลิตภัณฑ์ของเราจึงได้รับการยอมรับจากนานาประเทศกว่า 50 ประเทศ

2. Tangshan Runze Cereal Oils and Foodstuffs Co Ltd บริษัท Tangshan Runze Cereal Oils and Foodstuffs Co Ltd เป็นศูนย์กลางในการกระจายทรัพยากรสำหรับผลิตภัณฑ์ของโก๋แก่ ตั้งอยู่ในเมือง Tangshan ทางเหนือของปักกิ่ง 180 กิโลเมตร ตัวแทนของเราเป็นตัวกลางในการรับถั่วลิสงจากเมือง Tangshan และบริเวณใกล้เคียงในเขต Tianjin และ Shandong Tangshan Runze ยังทำหน้าที่คัดสรรเมล็ดถั่วลิสงคุณภาพเพื่อส่งมาผลิตที่โรงงานแม่รวย

การควบคุมถั่วลิสง
ถั่วลิสงของเราผ่านระบบการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด โดยเริ่มจาก
  • การตรวจสอบโลหะเพื่อตรวจหาโลหะปนเปื้อน
  • การตรวจสอบสีเพื่อคัดแยกถั่วลิสงที่คุณภาพไม่ดีออก
  • การตรวจสอบพื้นผิวเพื่อคัดแยกถั่วลิสงที่มีหิน ฝุ่น หรือทรายปนเปื้อนหรือถั่วลิสงที่ถูกแมลงกิน
  • การตรวจสอบสารอัลฟลาท็อกซิน
  • หลังจากนั้น ถั่วลิสงจะผ่านการคัดเลือกโดยทีมงานกว่า 100 คน รวมจำนวน 3 ครั้ง
การควบคุมสารอัลฟลาท็อกซิน
ติดตั้งเครื่องตรวจสอบสารอัลฟลาท็อกซินในระหว่างกระบวนการควบคุมคุณภาพถั่วลิสงทุกรุ่นจะผ่านการตรวจสอบอัลฟลาท็อกซิน บริษัทของเราเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวที่มีเทคโนโลยีThin Layer Chomotography เป็นของตัวเองถั่วลิสงที่มีปริมาณอัลฟลาท็อกซินเกินมาตรฐาน (4 ppb) จะถูกกำจัด
การจัดเก็บถั่วลิสง

ถั่วลิสงดิบจะถูกแช่แข็งไว้ในห้องแช่เย็นขนาด 2,100 ตารางเมตร ซึ่งมีความจุสูงสุดถึง 2,500 ตัน และมีการควบคุมอุณหภูมิไว้ในช่วงระหว่าง 0-10 องศาเซลเซียส ความชื้นไม่เกิน 75% มีการคุมการเข้า-ออกของวัตถุดิบให้อยู่ในช่วงระยะ 6 เดือน โกดังของเรามีปริมาณบรรจุสูงสุดมากถึง 4,000 กล่อง

การควบคุมคุณภาพการจัดเก็บมีสี่ขั้นตอน โดยสามขั้นตอนเป็นการควบคุมผ่านเครื่องจักร ซึ่งมีการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมคุณภาพของเรา