ภารกิจของเรา
เรามีระบบการทำงานแบบองค์รวมที่ทุกหน่วยงานตั้งแต่ฝ่ายบริหารฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย ฝ่ายผู้เชี่ยวชาญและอื่นๆจะมีการทำงาน ด้วยเทคโนโลยีล่าสุดด้วยฉันทามติร่วมกันที่จะบรรลุเป้าหมาย สู่ความเป็นเลิศของเรา
ความเป็นเลิศในถั่วอบกรอบ
ถั่วเคลือบอบกรอบของเราใช้เทคโนโลยี Dry Roasting Process ซึ่งใช้พลังงานจากก๊าซและใช้อุณหภูมิสูงในการอบสินค้าจึงมีคุณภาพความสดใหม่ ไม่มีความชื้นหรือไอน้ำหลงเหลือ
ความเป็นเลิศในระบบการผลิต
เรามีการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตล่าสุดของเรามากกว่า 100 ครั้งต่อวัน
ความเป็นเลิศของโก๋แก่
เรามีการผลิตถั่วลิสงถึง 3,000 กิโลกรัมต่อชั่วโมงโดยไม่มีการนำน้ำมันมาใช้ซ้ำ
ความเป็นเลิศในบรรจุภัณฑ์
เรามีการใช้ทั้งบรรจุภัณฑ์ที่เป็นถุงและเป็นกระป๋องควบคุมคุณภาพด้วยการใส่แก๊สไนโตรเจนในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นถุงและใช้ระบบการจัดการแบบสูญญากาศในบรรจุภัณฑ์กระป๋อง
ความเป็นเลิศในทรัพยากรบุคคล
เจ้าหน้าที่ของเราผ่านการฝึกฝนและมีความรับผิดชอบในงานระบบการควบคุมคุณภาพของเราทำให้มีการตรวจสอบในทุกขั้นตอนของการผลิตตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบไปจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จในขั้นตอนสุดท้าย