ส่วนแบ่งตลาด
ความนิยมของ โก๋แก่ พิสูจน์ได้จากส่วนแบ่งตลาดที่เรามีอยู่ในหมู่ผู้บริโภคชาวไทย แม่รวยยังคงพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆและยังคงผลิตขนมขบเคี้ยวที่อร่อยที่สุดและถูกสุขลักษณะด้วยความห่วงใยในผู้บริโภค
โก๋แก่ คือแบรนด์ที่เชื่อถือได้อันดับแรกในตลาดขนมขบเคี้ยวไทย
ส่วนแบ่งตลาดในประเทศไทย
ที่มา: AC Neilsen 2017