คำถามที่พบได้บ่อย
  • + ถั่วโก๋แก่เป็นอาหารเจหรือไม่
  • + สินค้าโก๋แก่มีฮาลาลทุกรสไหม
  • + โก๋แก่มีการควบคุมอะฟลาทอกซินอย่างไร
  • + โก๋แก่ใช้วัตถุดิบ(ถั่ว) จากที่ไหน
  • + โก๋แก่ซองกับกระป๋องสามารถเก็บไว้ได้นานแค่ไหน
  • + ถั่วทานแล้วอ้วนไหม
  • + ทำไมต้องชื่อโก๋แก่
  • + โลโก้โก๋แก่ใครเป็นคนคิด และทำไมต้องเป็นตุ๊กต่าใส่แว่นในชุดยูโด
  • + ถั่วโก๋แก่ นอกจากถั่วลิสงแล้ว มีถั่วอย่างอื่นอีกไหม